Home

Biografia Alfreda Korzybskiego
Alfred Habdank Skarbek KORZYBSKI
(3 lipca 1879 - 1 marca 1950))
 • 1879 - Urodzony w Warszawie. Studiował na Wydziale Chemii w Warszawski Instytucie Politechnicznym. Później kontynuował swoje studia w Niemczech i we Włoszech, w szczególności w Rzymie.
 • 1914 - Podjął służbê jako ochotnik w armii carskiej, Został skierowany do oddziału kawalerii w ramach służby wywiadowczej w sztabie generalnym Drugiej Armii Rosyjskiej.
 • 1915 - Wysłany zostaje do Kanady i USA jako ekspert ds. artylerii w armii carskiej.
  Nastêpnie, w 1917, zostaje oficerem rekrutacyjnym w "Błêkitnej Armii" gen. Hellera w USA.
  Na zlecenie rządu U.S.A. prowadzi wykłady na temat wojny w Europie.
 • 1921 - Publikuje Manhood of Humanity: The Science and Art of Human Engineering, E. P. Dutton, New York.
 • 1924 - Publikuje Time-Binding: The General Theory (First Paper).
 • 1926 - Publikuje Time-Binding: The General Theory (Second Paper).
 • 1933 - Wydana zostaje jego główna praca Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics przez International Non-Aristotelian Library Publishing Company, New York.
 • 1938 - Zakłada Instytut Semantyki Ogólnej w Chicago,obecnie ulokowany w Englewood, New Jersey.
 • 1950 - Umiera w Sharon Hospital, Connecticut.

 • © ESGS, 2002.